• Široký zájem lidí o zdravý životní styl, osobní růst a občanskou angažovanost.
  • Naše krajiny bez drog.
  • Masivní snížení konzumace alkoholu.
  • Obnovení důvěry a respektu mezi lidmi a jejich zájem o sebe a své okolí.
  • Pracovitá a cílevědomá mládež ochotná spolupracovat.
  • Lidé, za které hovoří opravdové činy.