• Respektujeme rozdílnost rasovou, národnostní, pohlavní, věkovou, sociální, fyzickou a tolerujeme svobodu názoru a náboženského vyznání.
 • Snažíme se, aby důvěryhodnost založená na dodržování dohod, slibů, pravdomluvnosti a věrnosti svým přátelům, rodině a partnerovi byla naší základní podstatou.
 • Chováme se k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
 • Nehovoříme o někom něco, co bychom v jeho přítomnosti neřekli.
 • Na cestě za sebepoznáním je pro nás důležitá čistá mysl a vnímání přítomnosti, proto neužíváme drogy a nepijeme přes míru alkohol, spíše se mu vyhýbáme.
 • Ve zdravé míře se snažíme dbát o své tělo jakoukoliv formou pohybové aktivity do takové míry, abychom byli fyzicky zdraví a zdatní ke zdolávání překážek na cestě za našimi cíli.
 • Odmítáme jakoukoliv formu útoku fyzickým násilím, přičemž jako obranu volíme vždy na prvním místě dobrou komunikaci.
 • Jsme ohledu a respektu plní k sobě navzájem, ale také k prostředí, v kterém se pohybujeme a ke všemu živému v něm.
 • Tvrdě pracujeme na sebepoznání a osobnostním růstu, který spočívá ve vytrvalé snaze poctivou cestou dosahovat sebou-zvolených cílů a nikdy se jich nevzdávat.
 • Skrze vlastní sebepoznání a osobnostní růst se snažíme inspirovat a pomáhat druhým ve svém okolí k tomu, aby i oni sami našli svůj hodnotný cíl. Hodnotným cílem je myšlena jakákoliv tvořivá činnost nebo pracovní zaměření, které je společensky prospěšné a které člověka baví, naplňuje a dělá ho šťastným. Protože takový člověk vytváří společensky hodnotný produkt a sdílí své nadšení, štěstí a radost z tvořivého bytí s ostatními a tím pozitivně ovlivňuje a motivuje své okolí a stává se tak společensky přínosným.
 • Cesta k cíli neznamená život bez přešlapů a chyb jedince, to by byl pasivní přístup k životu. Ale vyžaduje odvahu nebát se vykročit a být připravený přijmout zodpovědnost za případné chyby tím, že na nich bezodkladně a poctivě zapracuje a napraví je. Ne bezchybnost a dokonalost, ale schopnost postavit se čelem svým selháním ukazuje na lidskost, odvahu a pravdivost jedince. Cesta k cíli taktéž nezná pochybné a vypočítavé zkratky, naopak vyžaduje rozhodnutí dodržovat morální principy stanovené skupinou a vlastní vysoký etický kodex.
 • Prosazujeme naše názory a životní postoje se značnou naléhavostí, odhodlaností a důrazem, ale s tolerancí k opačným názorům a životním postojům.
 • Seberevolta je založena na svobodné vůli a vlastním rozhodnutí každého jedince, jestli chce být součástí.